Odborné informácie

Spínače a ich radenie

Pri výbere spínačov treba vedieť, akú funkciu spínania (vypínania) budú vykonávať. K tomu nám slúži ich parameter "Radenie". Je to číselná hodnota, ktorá udáva vlastnosti daného spínača.

Typy radenia:
Radenie 1:
zapne, vypne dané svietidlo z jedného miesta (jednotlačitkový)
Radenie 5: zapne, vypne z jedného miesta 2 dané svietidlá, alebo sa použije ako lustrový spínač (dvojtlačitkový)
Radenie 6: zapne, vypne dané svietidlo z dvoch miest, používa sa ako schodišťový (jednotlačitkový)
Radenie 5B (Radenie 6+6): je to spínač s radením 2 x č.6 (dvojtlačítkový), možnosť zapojenia ako 6+1
Radenie 7: zapne, vypne dané svietidlo z troch a viacerých miest (jednotlačítkový)
Radenie 1/O: tlačítko
Radenie 1/OS: tlačítko so signalizačnou tlejivkou
Radenie 1/OSo: tlačítko s orientačnou tlejivkou


Stupeň krytia:

Stupeň krytia (IPX) udáva odolnosť elektrospotrebiča proti vniknutiu cudzieho telesa, či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde definovaným medzinárodným štandardom IEC 60529. Kód tvoria 2 cifry - prvá údáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá udáva stupeň krytia pred vniknutím vody. Najvyšším stupňom ochrany je tak IP68.

Stupne krytia pred:
stupeň: nebezpečným dotykom                    vniknutím cudzích predmetov
IP 0x     bez ochrany                                           bez ochrany
IP 1x     dlaňou                                                     veľkých
IP 2x     prstom                                                     malých
IP 3x     nástrojom (> 2,5mm)                               drobných
IP 4x     nástrojom, drôtom (> 1mm)                     veľmi drobných
IP 5x     akoukoľvek pomôckou                            prachu čiastočne
IP 6x     akoukoľvek pomôckou                            prachu úplne

stupeň: vniknutím vody (špecifikácie IPX)
IP x0     bez ochrany
IP x1     chránené proti padajúcej vode pri ekvivalente dažďa 3-5 mm padajúcej vody za minútu v priebehu 10 minút. Jednotka je umiestnená vo svojej pracovnej polohe
IP x2     chránené proti padajúcej vode, kde je prístroj v polohe 15 stupňov a bol testovaný v 4 pozíciách naklonených o 15 stupňov v každej polohe od normálnej prevádzkovej polohy
IP x3     chránené prti striekajúcej vode. Voda strieka na prístroj v uhle 60 stupňov vertikálne v množstve 10 litrov za minútu a pri tlaku 80-100 kN/m2 po dobu 5 minút
IP x4     chránené proti striekajúcej vode, kde voda strieka zo všetkých uhlov
IP x5     chránené proti vodnému prúdu. Voda mieri 6,3 mm tryskov vo všetkých uhloch pri prietoku 12,5 litra za minútu pri tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 metre
IP x6     chránené proti vlhobitiu. Voda mieri 12,5 mm tryskouv vo všetkých uhloch pri prietoku 100 litrov za minútu pri tlaku 100 kN/m2 po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 metre
IP x7     chránené proti ponoreniu do vody na 30 minút do hĺbky 1 meter
IP x8     chránené proti potopeniu do vody. Zariadenie je schopné nepretržitého potopenia do vody za podmienok, ktoré určí výrobca zariadenia


Dátová kabeláž - vysvetlenie skratiek

UTP (U/UTP): kábel bez tienenia
FTP (F/UTP): kábel tienený fóliou
S-FTP (SF/UTP): kábel tienený opletením a fóliou
STP (U/FTP): kábel po pároch tienený fóliou
F-FTP (F/FTP): kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie fóliou
S-STP  (S/FTP): kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie opletením
LSOH: bezhalogénový kábel odolný voči šíreniu plameňa podľa STN-IEC 60332-1
LSFROH: bezhalogénový kábel odolný voči šíreniu plameňa podľa STN-IEC 60332-3C