Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilÚvod arrow Reklamačný poriadok Header Pic
Header Pic

Reklamačný poriadok Tlačiť E-mail
 1.     Záručné podmienky
 • Spoločnosť Bruno Jendrál BRUDA predáva zásadne nový a nepoužitý tovar z prvovýroby, za kvalitu ktorého nesie voči kupujúcim zodpovednosť.
 • Poskytované záručné podmienky vychádzajú z obvyklých záručných podmienok výrobcov a situácie na trhu.
 • Záruka za predávaný tovar je v zásade riešená dvojstrannými vzťahmi medzi Bruno Jendrál BRUDA ako predávajúcim a kupujúcim subjektom. Nároky voči výrobcom si uplatňuje predávajúci nezávisle od vzťahu s kupujúcim. Vplyv a súčinnosť výrobcu pri riešení reklamácie je v prípadoch technických rozporov, nejasností a výrobných nedostatkov.
 • Záručné podmienky sú rozdielne pre jednotlivé druhy dodávaného tovaru. Táto doba je závislá i na životnosti výrobkov podľa technických parametrov.
 • Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý nie je manipuláciou zákazníka poškodený, je v pôvodnom obale alebo zo stavu výrobku je zrejmé, že nebol použitý, spracovaný, alebo upravovaný. Výnimočne je možné akceptovať reklamáciu na používaný tovar, keď je zrejmé, že závada je preukázateľne spôsobená vadou výrobku a jej prejav nie je dôsledkom bežného opotrebovania. Podmienkou je preukázanie dodržania doporučených (nominálnych) prevádzkových podmienok pri používaní výrobku a doklad o zakúpení výrobku v našej spoločnosti.

 2.     Záručné lehoty
 • Poskytovaná záručná lehota, ktorá platí pre celý sortiment tovarov, je 24 mesiacov od dodávky tovaru.
 • Individuálne pre konkrétne dodávky, zmluvy alebo výberové konania je možné dohodnúť osobitné záručné lehoty.

 3.     Uplatňovanie reklamácií
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu (záručnú i mimozáručnú) písomne a to nasledovne:
 • Reklamáciu na zjavné viditeľné vady a poškodenia uplatniť ihneď po dodávke, najneskôr však do 30 dní po dodávke tovaru. Pri zistení závady pri používaní výrobku je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu neodkladne, tak aby bolo možné prešetriť okolnosti vzniku závady.
 • Súčasťou uplatnenia reklamácie musí byť reklamovaný výrobok (výnimočne, pokiaľ charakter jeho použitia neumožňuje jeho dodanie (primárna zóna reaktora a pod.) postačí fotodokumentácia alebo poškodená časť výrobku.

 4.     Vybavovanie reklamácií
Reklamácie sú vybavované po posúdení všetkých podkladov a na základe vyjadrenia výrobcu. Pokiaľ vybavenie reklamácie nevyžaduje osobitné úkony je reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Reklamácia je vybavená písomnou formou. Vyjadrenie obsahuje stanovisko o uznaní alebo neuznaní reklamácie a odôvodnenie tohoto stanoviska. Pri zamietavých reklamáciách po doložení nových skutočností potvrdzujúcich oprávnenosť reklamácie je možné kladne vybaviť i už zamietnutú reklamáciu. Realizácia oprávnenej reklamácie je na náklady predávajúceho (doprava a pod.)

 5.     Poskytovanie náhrad
U oprávnených reklamácií je možná niektorá z nasledovných možností uspokojenia nároku kupujúceho:
 • dobropis v rozsahu hodnoty uznanej reklamácie,
 • zníženie ceny v dohodnutom rozsahu,
 • náhradné plnenie iným tovarom,
 • výmena tovaru za nové plnenie rovnakého druhu,
 • oprava poškodeného tovaru,
 • poskytnutie iného hodnotového ekvivalentu

 v Topoľčanoch dňa 1. 1. 2009
 
Header Pic
left unten
 
right unten
© 2024 BRUDA - káble, elektroinštalačný materiál